Арт сцена-Илинденци

Проектът „Арт Сцена – Илинденци” цели чрез организираното творческо ателие и изложба да допринесе за създаване на благоприятна творческа обстановка на неутвърдени български автори, в която те да творят свои произведения. Участниците Албена Коева, Анна Васева, Богдан Върбанов, Мария Балканска, Николай Найденов, Нина Русева, Румен Дешев и Румен Георгиев имат възможност да работят в среда, изграждана повече от 20 години от български и чуждестранни автори от цял свят, сред която да почерпят вдъхновение и опит както от утвърдени имена в съвременното изкуство, така и от млади автори, оставили трайна следа в пространствата на „Арт център Илинденци”, а чрез организирането на изложба в този творчески център, творците да могат да придобият популярност и пред по-широката публика.

В това пространство фондация „Арт център – Илинденци” подкрепя създаването на монументални и кавалетни  форми на съвременно изкуство, което се експонира на територията на парка, като по този начин създава добавена стойност за региона и подсилва творческия потенциал на авторите.

Проектът “Арт Сцена – Илинденци” се финансира от Министерство на културата – сесия за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.