Продължете към съдържанието

Мраморен град на изкуствата

  • от

Скулптурен обект «Мраморният град на изкуствата» е един проект и артистична реализация на скулптoра Иван Русев. Идеята за него възниква още в началото на 90-те години на миналия век. От тогава са и първите скици, който в годините се осмислят и развиват. Постепенно се изгражда силуета на предполагаемо селище, вероятно  съществувало на това място, интерпретиран като уникална скулптурна форма. Градежите на този обект създават и уникални пространства, които са интересна среда за поява на различни изкуства, изпълнения, представяния по време на ежегодните творчески акции.  В «Мраморният град» присъстват знаковите за автора „рязани“ колони, наречени от него «Пеещи камъни“. В този им вид по скулптурните форми се получават интересни мембрани, които почукнати леко с метална пръчка издават специфични звуци. През 2007-2009 год. наред с изграждането на „Втората улица на изкуствата“, под „звучащата“ колонада започна и планираното  „навлизане“ в хълма. Положени са основите и се изградиха подходите към каменни галерийни пространства (около 800 м3), предназначени за творчески реализации и представяния. От м.май 2009 година функционира ефектното нощно осветление в новоизградените пространства. Развитието на проекта продължава.