„Арт център Илинденци-приемственост и нови измерения“

Разположен в подножието на Пирин, заобиколен от великолепен пейзаж, Арт център Илинденци се превърна във важно средище, в което художници създават своите творби в хармония с природата. В тази среда проектът „Арт център Илинденци-приемственост и нови измерения“ е едно ново творческо преживяване и предвижда създаване на благоприятни условия за творческото представяне и развитие на утвърдени и по-млади художници чрез провеждане на „Майсторски клас по живопис“ от знакови за съвременната ни култура лектори; В отворено събитие-изложба в нетрадиционните пространствата на скулптурния обект „Мраморен град на изкуствата“ ще бъдат представени новосъздадените арт произведения на участниците Албена Коева, Илиян Ангелов, Калина Христова, Калия Калъчева, Ралица Мирчева, Румен Атанасов, Светослав Недев, Проф.Станислав Памукчиев, Иван Русев и Нина Русева.

Отвореното събитие е подкрепено от община Струмяни и на него ще присъстват официални представители на общината, както и местни жители.

Проектът «Арт център Илинденци – приемственост и нови измерения», се финансира по програма „Визуални изкуства / Сесия 2021“ на НФ „Култура“.

28.08.2022 година

Рекламният клип „Изкуство в подножието на Пирин“ включва аудио и видео информация за „Арт център Илинденци“, Скулптурен парк Илинденци и авторският скулптурен проект на Иван Русев „Мраморен град на изкуствата“.

Клипът „Изкуство в подножието на Пирин“ е създаден от фондация „Арт център-Илинденци“ е част от проект «Арт център Илинденци – приемственост и нови измерения» и се финансира по програма „Визуални изкуства / Сесия 2021“ на НФ „Култура“.

09.09.2022 година

Едно вдъхновяващо за участниците по проекта посещение на най-големите кариери за добив на мрамор на Балканите над с.Илинденци, високо в Пирин, организирано по време творческия пленер от фондация „Арт център-Илинденци“.

  • Проектът «Арт център Илинденци – приемственост и нови измерения», се финансира по програма „Визуални изкуства / Сесия 2021“ на НФ „Култура“.