Продължете към съдържанието

Иван Русев представя изданието „Разказ за Пътя и Каменни истории“

  • от

На 8-и юни 2021 година в Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1 се състоя представяне на книгата „Разказ за Пътя и Каменни истории“ на скулптора Иван Русев. Събитието е организирано от Националната художествена академия. Изданието представи Иван Русев, с участието на проф. Емил Попов, проф. Станислав Памукчиев, доц. Цветослав Христов, доц. Валентин Господинов и Джена Славова.

Светла Петкова, изкуствовед: „Книгата „Разказ за Пътя и Каменни истории“ е посветена на историята на „Арт център Илинденци“, създаден през 1998 г. от Иван Русев и фондация „Арт център-Илинденци“. На негова територия е изгражда първият по рода си частен скулптурен парк в България, чиято цел е да съхрани и развие най-добрите традиции на основополагащите европейски скулптурни симпозиуми. Постигнатото през годините представлява важно културно наследство в полето както на българската, така и на световната практика в областта на изкуството

Книгата систематизира и изследва с подчертано чувство за историчност опит и действия, развивани успешно повече от 20 години. В нея са представени детайли за организираните във времето събития, за процеса на общуване и обмен, за творческия процес и натрупвания, за механизмите на действие и личностите, привличани за участие. Авторът Иван Русев последователно ни въвежда в своя свят на търсения, преследвани и постигнати цели по Пътя на изкуството. Първата част предлага увлекателен разказ за израстването и формирането на бъдещия скулптор, както и извеждането на смелата за времето си идея за създаване на частен център за изкуство в България. Във втората част в хронологична последователност е представен пътят, изминат през годините, както и резултатът от дългогодишния труд, натрупвания и богат опит на група хора, съучастници в общ процес, наречен „Арт център Илинденци“.

Освен солидна текстова част, изданието включва и богат илюстративен материал. То представлява ценна база данни, която би могла да послужи като основа за бъдещи проучвания, за научни изследвания, но и като модел за развиването на нови инициативи от подобен характер.“