Участници 1998-2023

Автори участвали в творческата дейност на „Арт център Илинденци”

         Angel Stanev          Angel Kravlanov        Albena Shinyovskа Alexander Evtimov Anna Pokrovnishka Anton Goshev Antonia Angelova Argir Manassiev Argira Calinescu – Romania Atanas Gadjev Atanas Simonov Atanas Tashev Bistra Zlatareva Behchet Danaci Blagovest Valkov Blagoy Gospodinov Blagoy Stamboliev Valentin…