Продължете към съдържанието

Проект «Арт център Илинденци – средище за изкуство и творчески обмен»

  • от

Арт център Илинденци е уникално по своите мащаби начинание, започнато преди повече от 25 г. Проектът «Арт център Илинденци – средище за изкуство и творчески обмен» спомага за насърчаване на нови творчески прояви каквато е международната резидентска програма целяща създаване на концептуални арт произведения, образователни инициативи, публични форуми-дискусии, изложби, използване на иновативни VR технологии и др.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на

Национа- лен фонд „Култура”

по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ`22”.