Контакт

АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ
2833 С.ИЛИНДЕНЦИ
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Моб.тел.: 0886 398 678, 0885 037 276
е-mail: roussevsculpture@yahoo.com

GPS координати:
N:  +41°38’44.16″
E:   +23°14’9.54″