Категория Скулптурен парк Илинденци

Автори участвали в творческата дейност на „Арт център Илинденци”

Ангел Станев          Angel Stanev Ангел Каравланов          Angel Kravlanov Албена Шиньовска        Albena Shinyovskа Александър Евтимов Alexander Evtimov Анна Покровнишка Anna Pokrovnishka Антон Гошев Anton Goshev Антония Ангелова Antonia Angelova Аргир Манасиев Argir Manassiev Аргира Калинеску – Румъния Argira…

Мраморен град на изкуствата

Скулптурен обект «Мраморният град на изкуствата» е един проект и артистична реализация на скулптoра Иван Русев. Идеята за него възниква още в началото на 90-те години на миналия век. От тогава са и първите скици, който в годините се осмислят…